., Piyumal Liyanage - My Guiders - Online Thaksalawa

Piyumal Liyanage

2023 Grade 07 (ජනවාරි මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 08 (ජනවාරි මාසය)

900 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 09 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 10 (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 11 New (ජනවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 07 (පෙබරවාරි මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 08 (පෙබරවාරි මාසය)

900 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 09 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 10 (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 11 New (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

2022 Grade 11 - May O/L (පෙබරවාරි මාසය)

1000 LKR

Tuesday 3.30pm-6.00pm

2023 Grade 07 (මාර්තු මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 08 (මාර්තු මාසය)

900 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 09 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 10 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

2023 Grade 11 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

2022 Grade 11 (මාර්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 3.30pm-6.00pm

2022 Grade 11 - May O/L (අප්‍රේල් මාසය)

1000 LKR

Tuesday 3.30pm-6.00pm

Grade 06 (අගෝස්තු මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 07 (අගෝස්තු මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 08 (අගෝස්තු මාසය)

900 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 09 (අගෝස්තු මාසය)

1000 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 10 (අගෝස්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

Grade 11 (අගෝස්තු මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

Grade 06 (සැප්තැම්බර් මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 07 (සැප්තැම්බර් මාසය)

800 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 08 (සැප්තැම්බර් මාසය)

900 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 09 (සැප්තැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Wednesday 4.00pm-6.00pm

Grade 10 (සැප්තැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm

Grade 11 (සැප්තැම්බර් මාසය)

1000 LKR

Tuesday 4.00pm-6.00pm